Welkom op de website van Roerade B.V.

Roerade, met een personeelomvang van zo’n 10 medewerkers, houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ontwikkelen, monteren, in bedrijf stellen en de nazorg van schakelkasten. Hierbij gaat het niet om seriematige kastenbouw, maar om stuksproductie. Dit maakt circa 65% van de activiteiten uit. De overige 35% bestaan uit de meer traditionele elektrotechnische installaties, waarbij het accent ligt op het gebied van licht en kracht, automatisering en beheerssystemen.

Dit laatste geschiedt grotendeels in hoofdaanneming, in tegenstelling tot de kastenbouw, die in onderaanneming plaatsvindt. Opdrachtgevers komen met name uit de koudetechniek en zijn werkzaam in de voedingsmiddelen- en petrochemische industrie.

DSC01517
Schakelpaneel koelinstallatie
PLC besturingen

Roerade profileert zich in de markt als “co-maker”, dat wil zeggen dat zij tracht zich door middel van haar kennisniveau met betrekking tot de verschillende voorschriften van te hanteren fabrikaten en onderdelen te onderscheiden.

Naast kennis onderscheidt Roerade zich in de markt door een degelijke uitstraling, waarbij aspecten als flexibiliteit, snelheid, service en meedenken/advies kernbegrippen zijn.

Voor de komende jaren streeft Roerade naar een verbreding van haar marktpositie. Hierbij wordt gedacht aan ontwerp van beheerssystemen voor het primaire proces in de koudetechniek alsmede automatisering van productielijnen en machines. Hierbij kan de kwaliteitsgedachte als leidraad dienen.

Recente Projecten

Nieuwbouw koelinstallatie

Heineken Vietnam

Besturing nieuwe koelinstallatie

Uitbreiding vriesinstallatie